בנק המזרחי

הבנקים בישראל מתקשים לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה עקב יציאה או צמצום  בקיבולת של מבטחים גלובליים

הבנקים בישראל מתקשים לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה עקב יציאה או צמצום  בקיבולת של מבטחים גלובליים. חברות ביטוח גלובליות מצמצמות את פעילותן בישראל בתחום ביטוחי הבנקים, וכתוצאה מכך, הבנקים בישראל מתקשים להשיג כיסוי ביטוחי, ונאלצים במקרים מסוימים להסתפק ברכישת  סכומי ביטוח נמוכים, להעלות את ההשתתפויות העצמיות ואת הפרמיות המשולמות. מדובר, כך נודע לפוליסה, בעיקר בביטוח נושאי משרה. הפרמיות בתחום זה זינקו בשנים האחרונות במאות אחוזים. אחד הגורמים המרכזיים לתופעה הוא הסדרי הפשרה שארבעת הבנקים הגדולים בישראל חתמו עם רשויות מס בארה"ב ובמדינות נוספות, במסגרתם שולמו או ישולמו מאות מיליוני דולרים...