בנק ישראל

תמריצים לשוק ההון: רשות שוק ההון יוצאת בשורת הקלות למוסדיים במדיניות ההשקעה

רשות שוק ההון הורידה את הכפפות ופועלת על מנת לאושש את שוק האג"ח והמניות שרשם ירידות חדות מאז התפרצות משבר הקורונה. על פי הודעה של הרשות, הוחלט כי בחצי שנה הקרובה לא תחול הגבלה על המוסדיים להחזיק באג"ח קונצרני של חברה בודדת עד לשיעור של 49%  לעומת השיעור הקודם של 25%. על פי הרשות, ההקלה נעשית על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד ותתאפשר לתקופה בת שישה חודשים. בתום תקופת האישור,...