בנק ישראל

כלל ביטוח קיבלה היתר מיוחד מבנק ישראל להחזקת מניות בבנקים עד 7.5%

כלל ביטוח קיבלה היתר מיוחד מבנק ישראל להחזקת אמצעי שליטה בבנקים ובחברות סליקה - עד 7.5%. זאת, כאשר התקרה הקיימת עומדת על 5%. בכך מצטרפת כלל ביטוח למוסדיים אחרים שביקשו וקיבלו את ההיתר מבנק ישראל, דוגמת הראל, מיטב דש, אלטשולר שחם ופסגות. על פי הפרסום של כלל ביטוח, החברה קיבלה את ההיתר בשל היותה גוף המנהל השקעות, בעיקרו, עבור הציבור הרחב, מתוך מניעים פיננסיים ולא אסטרטגים. הגדלת האחזקות בבנקים עשויה להפוך את כלל ביטוח בחלק מהבנקים לבעלת עניין בדומה למוסדיים אחרים. לשם דוגמה, הראל, אלטשולר שחם, מיטב דש ופסגות משמשים...
Pages