בפסגות גמל ופנסיה

חוזר משיכת כספים ללא ניכוי מס – מדריך

במטרה להקל על ציבור הנישומים בעלי הכנסות נמוכות, פרסמה לאחרונה רשות המיסים חוזר אשר פוטר את אותם נישומים מלפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל אישור פטור מניכוי מס ובמקביל מאפשר לחברות המנהלות לשלם את הכספים ללא ניכוי מס. להלן עיקרי החוזר כאמור, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה. רקע: ככלל, אדם המבקש למשוך כספי תגמולים ו/או אדם המבקש למשוך כספי פיצויים מקופת גמל אשר לא ניתנו לגביהם הנחיות ניכוי מס מהמעסיק, נדרש לפנות לפקיד שומה כדי לקבל אישור ניכוי מס שלאחריו יוכל לבצע את...