בריאות

כלל ביטוח מעניקה לסוכנים הטבות בביטוחי בריאות ומשיקה את מבצע "פורצים גבולות בסיכונים"

במסגרת ידיעון שפרסמה כלל ביטוח לסוכנים, הודיע ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות והפצה, על שורת הטבות והקלות בכל תחומי הביטוח, נוכח משבר הקורונה. בין היתר ניתנו ההקלות הבאות: ביטוח מנהלים: במקרה של הפסקת הפקדות עקב הימצאות המבוטח בחל"ת ימשיך המבוטח להיות בכיסוי הביטוחי שהיה לו, וזאת כל עוד המבוטח מצוי בחל"ת ועד לתקופה של שלושה חודשים, על חשבון החברה וללא צורך בהגשת בקשה על ידי המבוטח. ביטוח כללי חידושים: בחידושים בהם המבוטח נתן הסכמתו לחידוש, כלל ביטוח תשמר את הכיסוי הביטוחי עד ליום הפקת הפוליסה בפועל. האמור לא...