ברק אצילי

מירית עמוסי מונתה למ"מ יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים

מירית מדר עמוסי מונתה לתפקיד ממלאת מקום יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים. עמוסי, חברת הנהלת הלשכה בשלוש השנים האחרונות, מתכננת פיננסית מוסמכת CFP וסוכנת ביטוח פנסיוני ובעלת משרד לתכנון פיננסי. המינוי הוכרז בישיבת הנהלת הלשכה שהתקיימה בשבוע האחרון. במהלך הישיבה עדכן ברק אצילי, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל על החלטתו למנות את עמוסי. עמוסי: "אני מודה ליו"ר הלשכה על האמון שנתן בי לכהן כממלאת מקום יו"ר הלשכה ואפעל כמיטב יכולתי וכישוריי לעמוד בכל המשימות והאתגרים הצפויים לנו בשלוש השנים הקרובות ובראשם העלאת המודעות הציבורית לחשיבות מקצוע המתכנן הפיננסי המוסמך CFP".