גבי פיקר

תקלה טכנית ברשות שוק ההון הובילה את מגדל להודיע על מינויו של מוטי רוזן כדירקטור – למרות שהמינוי לא אושר

מגדל משהה את מינויו של מוטי רוזן לדירקטור בחברה - עד לקבלת אישור מחודש של הממונה על הביטוח. כך הודיעה החברה אתמול (ג') בבורסה. סיבת הדחייה נובעת מהודעת רשות שוק ההון למגדל על כך שאישור המינוי שניתן על ידי הממונה, נשלח בטעות לחברה. באותן נסיבות, גם עזיבתו של גבי פיקר את תפקידו כדירקטור הושהתה על ידי מגדל. אתמול התקבל במגדל מכתב מד"ר משה ברקת בו נכתב כי המייל שהתקבל ביום ב' בחברה לפיו הרשות אינה מתנגדת לבקשה למינויו של רוזן, נשלח עקב תקלת תוכנה במערכת נושאי משרה של הרשות. אישור...