גדעון ארמן

הרחבות לכיסוי תוצאות הסערה / מאת גדעון ארמן

לאחרונה, בעקבות ההצפות הגדולות שעברנו, אני מקבל הרבה פניות בשאלה: איזה פתרון ביטוחי אפשר לתת לעסקים שלא ניזוקו באופן פיזי בזמן האירועים הללו, אולם הם אינם יכולים לתפקד עקב נזק כבד שנגרם למבנה או לסביבה בהם הם יושבים. דוגמה קונקרטית היא קניון ארנה בהרצליה, שלפי מידע שנמסר לי, ניזוק באופן קשה ביותר. החניונים הוצפו, השנאים שבאמצעותם מסופק חשמל לעסקים ניזוקו ואספקת החשמל נפסקה. מערכות מיזוג האוויר והמים אינן פעילות ועוד. כך נוצר מצב בו עסקים רבים בקניון, שהם עצמם לא ניזוקו, לא יכולים לתפקד ומושבתים עקב הנזקים שנגרמו לקניון. הפתרון...