גדעון המבורגר נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין