גולדפרב זליגמן

זריקת מרץ לענף הביטוח הישראלי

כמה עסקאות מיזוג ורכישה בשוק הישראלי כללו ביטוח מצגים? כמה פוליסות סייבר עודכנו בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הגנת הפרטיות? כמה נושאי משרה בדקו האם הביטוח שלהם כולל כיסוי לחשיפה שנוצרה בעקבות חוק חדלות הפירעון? פירמת עורכי הדין גולדפרב זליגמן מרחיבה בימים אלה את פעילותה בתחום הביטוח, ומתכננת לדרוש ולהתאים עבור לקוחותיה מגוון רחב של כיסויים כגון אלה. עו"ד דפנה לוטן מדוויר הצטרפה לאחרונה כשותפה במשרד, ויחד עם ראש תחום הביטוח וניהול סיכונים, השותף עו"ד עידו גונן, הם מתכננים להרחיב ולפתח את פעילות המשרד בתחומים אלו. בשיחה עם פוליסה מציגים...