גילה כנפי-שטייניץ

סולקה ייצוגית נגד מגדל, הפניקס וכלל ביטוח שהוגשה בטענה להחזקת כספים שלא כדין

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל ב-1 באפריל את בקשת הצדדים להסתלקות מייצוגית של עמותת הצלחה נגד הפניקס, מגדל וכלל ביטוח. העמותה הגישה את הבקשה לייצוגית בינואר 2019 בטענה להחזקת כספים שלא כדין על ידי הנתבעות, שמקורם במשלוח המחאות שלא נפדו. מחאות אלו נשלחו למבוטחים שזכאותם לתגמולי ביטוח או החזר דמי ביטוח הוכרה על ידי החברות. התובעים משכו את התביעה לאחר שהשופטת גילה כנפי שטייניץ המליצה להם לנהוג כך. על פי עו"ד אלעד מן, שמנהל את התביעה מטעם העמותה, השופטת הורתה לתביעה להגדיל את בסיס התביעה. כלומר, לאסוף מבוטחים וראיות נוספות...