גיל סלומון

איגוד חברות הביטוח למשרד התחבורה: יש לאפשר לחברות הביטוח, בכפוף להסכמת המבוטח, לקבל מידע על נקודות חובה

יש לאפשר לחברות הביטוח, בכפוף להסכמת המבוטח, לקבל מידע על נקודות חובה, במטרה לאפשר לחברות הביטוח לפתח תוכניות ביטוח שהפרמיה במסגרתן תהיה תלויה בנקודות החובה, כולל בתקופת הביטוח, דבר שיתמרץ את המבוטח להיות זהיר יותר  –וידוע שתמריץ זה אפקטיבי יותר מקנס או עונש אחר. כך ממליץ איגוד חברות הביטוח למשרד התחבורה, במסגרת מכתב שנשלח מהאיגוד בתגובה לקול קורא שפרסם משרד התחבורה לקבלת הצעות לשיפור ולייעול פעילות מינהל תנועה. על המכתב חתום עו"ד גיל סלומון, סמנכ"ל רגולציה באיגוד חברות הביטוח. באיגוד העלו נושא נוסף בקשר לשאילתות המועברות למשרד הרישוי, וציינו כי...