גיל פרישה

אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני: התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה תוביל למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני

אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני: התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה תוביל למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני

על רקע התעלמות הממשלה הנוכחית וממשלות קודמות מהשלכות כלכליות הנובעות מעלייה בתוחלת החיים ועדכון גיל הפרישה לנשים, דנה הוועדה לביקורת המדינה במהלך השבוע שעבר בנושא…