גיל שרם

הסתיים המחזור השני של הקורס "פנסיה בגובה העיניים" שערכה פסגות לסוכני ביטוח

בימים אלו הסתיים בפסגות המחזור השני של הקורס "פנסיה בגובה העיניים". הקורס התקיים בבית פסגות והשתתפו בו כ-30 סוכני ביטוח. במסגרת הקורס למדו סוכני הביטוח באופן מקיף ומעמיק מגוון נושאים כגון: רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות, רפורמת הקצאת אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה, אופן חישוב שכר מבוטח לשכירים ועצמאיים, היכרות עם מסלולי הביטוח החדשים, היבטי ניוד כספים, זכויות המבוטחים לפנסיית שאירים, נכות וזקנה ועוד. הקורס הועבר על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה, אשר ליווה, ניהל ובנה את התכנים המקצועיים של הקורס. משתתפי הקורס בירכו על היוזמה של פסגות...