גלית יאיר

הנהלת שלמה יצאה שוב לעבוד במשרדי הסוכן

שלמה ציינה השבוע את שבוע הסוכן בחברה במסגרתו באופן מסורתי ההנהלה מגיעה לעבוד במשרדי הסוכנים. בפנייתו של המנכ"ל אורי אומיד לסוכנים, ציין כי הוא  מבקש את שיתוף הפעולה בפתיחת משרדי הסוכן לכל אחד ממנהלי החברה. בעקבות פנייה זו, השיבו באופן חריג מספר רב של סוכנים שביקשו ביקור של המנהלים בחברה ואכן במהלך השבוע זכו עשרות סוכנים לביקור של נציג הנהלת החברה. מטרת שבוע הסוכן היא להתוודע על הפעולות השוטפות של משרד הסוכן במהלך עבודתו עם שלמה ולמצות במשותף עם הסוכן תנאים לשיפור וייעול הקשר העסקי בין החברה לסוכן. השנה הושם...