דודו זכאי

הגידול במספר כלי הרכב והחשיפה לחברות ביטוח נוספות תורמים להגדלת פעילות משמעותית

הגידול במספר כלי הרכב והחשיפה לחברות ביטוח נוספות תורמים להגדלת פעילות משמעותית – כך אומר דודו זכאי, מנכ"ל אוטוגלס. לדבריו, הרפורמה בכתבי השירות, שחייבה את חברות הביטוח להציע למבוטחים שני ספקים, הובילה לכך שכיום כל חברות הביטוח מאפשרות לסוכנים ולמבוטחים לבחור אוטוגלס כאחד מבין שני ספקי שירות בתחום השמשות, או יותר. * כיצד השינויים בענף השפיעו על פעילות החברה? זכאי: הרפורמה שהוטלה על חברות הביטוח להציע למבוטחים שני ספקי שירות לא השפיעה על הענף בכללותו, אבל תרמה להגדלת הפעילות שלנו. הכניסה שלנו לחברת ביטוח כספק נוסף איפשרה לסוכנים שרגילים ומעדיפים...