דוד ששון

עיניים להם ולא יראו – על אחריות הסוקר בביקוריו באתר המבוטח / מאת יעקב קיהל

בבית עסק פלוני אירעה פריצה ונגנבו סוגי מלאי שונים, שדרגות הסיכון בהם סווגו ברמות שונות של סיכוני הפריצה. מלכתחילה ידעו חתמי המבטח כי במקום היו מצויים גם מוצרי טבק למיניהם, וכך צוין אף בפוליסה. בשלב כלשהו נמחק מן הפוליסה אזכור מוצרי הטבק, ובתצהיר הבהירה החתמת המטפלת בעסקה, כי המחיקה נעשתה "כנראה לפי פניית סוכן הביטוח". השמאי שבדק את פרטי המקרה ציין בדוח שכתב, כי מסוכנות הביטוח נטען כי המחיקה נעשתה על ידי החתמת "בטעות" ונתמכה בדוח הסוקר (בעת בדיקת הסיכון טרם קרות הפריצה) שבו הוצגה גרסת המבוטח כי הפסיק את...