דוחות כספיים לחציון הראשון של 2018

מגדל: ההפסד ב-3 הרבעונים הראשונים מסתכם ב-13 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 573 מיליון אשתקד

ההפסד ב-3 הרבעונים הראשונים של מגדל מסתכם ב-13 מיליון שקל לעומת רווח של 573 מיליון אשתקד. כך עולה מהדוח של החברה שפורסם ביום ה'. הרווח הכולל ברבעון השלישי עלה ל-47 מיליון שקל לעומת הפסד של 82 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019. הפרמיות ברוטו הסתכמו ב-17 מיליארד שקל בשלושת הרבעונים הראשונים לעומת 17.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2019. הפרמיות ברבעון השלישי עמדו על 5.7 מיליארד שקל, לעומת פרמיות של 5.9 ברבעון השלישי אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון השלישי נרשם בעיקרו במוצרי ביטוח חיים וגמל ומיוחס בעיקרו למשבר הקורונה. על...