דוחות כספיים

הכשרה הפסידה ברבעון הראשון 35.9 מיליון שקל לעומת רווח של 18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

הכשרה סיימה את הרבעון הראשון בהפסדים עקב נזקי החורף ומגפת הקורונה. כך עולה מהדוח הרבעוני שפורסם על ידי החברה היום (ג'). ההפסד הרבעוני הכולל של החברה מסתכם בכ-35.9 מיליון שקלים וזאת לעומת רווח כולל של כ-18 מיליון שקל ברבעון הראשון המקביל אשתקד. על פי החברה: "המעבר מרווח להפסד נובע ממגזר ביטוח כללי ומיוחס בעיקרו להפסדים שנרשמו במהלך הרבעון בתיק הנוסטרו בנכסים הסחירים והבלתי סחירים, בסכום של כ-44 מיליון שקל, וזאת בעקבות המשבר בשוק ההון שנבע כתוצאה ממגפת הקורונה". בנוסף, החברה מייחסת את ההפסדים גם לנזקי מזג האוויר של החורף הקודם....