דוחות כספיים

קבוצת מנורה מבטחים רשמה ב-2020 רווח כולל של 652 מיליון שקל – לעומת 512 מיליון שקל ב-2019

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל בשנת 2020 בסך של 652  מיליוני שקל, אל מול רווח כולל של 512 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח הכולל ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם לסך של 365 מיליוני שקל למול רווח כולל של 165 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח: מרווח פיננסי: המרווח הפיננסי של הקבוצה בתקופת הדוח עמד על סך של 286 מיליוני שקל לעומת 769 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של 483 מיליוני שקל. הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח:...
הקורונה – שחקן מרכזי בחציון 2020

הקורונה – שחקן מרכזי בחציון 2020

הקורונה היא שחקן מרכזי בחציון וכנראה כך יהיה לאורך כל השנה. שנת 2020 בביטוח אלמנטרי החלה לאחר שבשנת 2019 נשברו (כמעט) כל השיאים: רווח כולל…