דוחות כספיים

מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

מגדל אחזקות מדווחת היום (יום ה') על רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.1 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית. הרווח הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב. כמו כן הרווח הושפע מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה, אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-270 מיליון ש"ח (לאחר מס), וכן מעדכון (שבוצע ברבעון השני) באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, לפיה שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר...
Pages