דוחות כספיים

כחצי שנה לאחר תחילת הפעילות: weSure רשמה רווח של 293 אלף שקל

רווח של 293 אלף שקל – זו השורה התחתונה לאחר כחצי שנת פעילותה של חברת הביטוח הדיגיטלית הצעירה WeSure. החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019, כאשר מן הדוחות עולה סך הפרמיות ברוטו ברבעון הראשון של השנה עמדו על כ-61 מיליון שקל.  ברבעון הראשון רשמה weSure רווח כולל לפני מס מתחום ביטוח כללי של כ- 560 אלפי שקל וכאמור - רווח כולל של כ-293 אלף שקל אחרי מס. weSure קבלה רישיון מבטח לפני פחות משנה והחלה בפעילות מכירות ברבעון האחרון של שנת 2018, את הפעילות בתום רכב...
Pages