דו"ח כספי

מנורה מבטחים: רווח כולל של 313 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020; הרווח מתחילת השנה: 287 מיליון שקל

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל בסך של כ-313 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2020 מול הפסד כולל בסך של כ-77 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. כמו כן החברה מדווחת על רווח כולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בסך של 287 מיליון שקל, אל מול רווח כולל של 346 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019. השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח: א. שינוי במרווח הפיננסי: בתקופת הדוח חלה ירידה במרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי התשואה המובטחת למבוטחים) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח בתקופת...