דורון גינת

הראל מציעה ללקוחותיה המבוטחים בביטוח מנהלים ויצאו לחל"ת – כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך 3 חודשים

הראל ביטוח מציעה בימים אלה לכלל לקוחותיה המבוטחים בביטוח מנהלים ויצאו לחל"ת – כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך שלושה חודשים. הזכויות הביטוחיות במוצרים הפנסיוניים של העובד נשמרות בתקופת החל"ת. בביטוח המנהלים: לכל מבוטח בביטוח מנהלים יישמרו הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ככל שקיימים בפוליסה, ללא עלות למשך שלושה חודשים. למעסיקים המדווחים באמצעות ממשק תשלומים וידווחו שהעובד נמצא בחל"ת – ייכנס הכיסוי הביטוחי לתוקפו באופן אוטומטי למשך שלושה חודשים. מעסיקים המדווחים שלא באמצעות ממשק המעסיקים יידרשו להעביר הודעה ייעודית בגין כל עובד הנמצא בחל"ת למייל ייעודי. להסדרת...