דורית סלינגר

במסגרת הרפורמה: חברות הביטוח מעדכנות את פוליסות הבריאות

חברות הביטוח עמלות בימים אלו על השינויים החדשים במסגרת פוליסות ביטוחי הבריאות החדשות. הראל כבר הודיעה למבוטחיה על השינויים בתנאים של ביטוח הבריאות. לפוליסה נודע כי בכלל ביטוח כבר החליטו על השינויים - אך טרם הודיעו לסוכנים. השינויים נעשים במסגרת הרפורמה של רשות שוק ההון שהונהגה ב-2016 לאחר שהרשות הביעה אי שביעות רצון ממצבם של ביטוחי הבריאות. בפרסומיה ציינה הרשות (בראשות הממונה הקודמת, דורית סלינגר) כי יש קושי בהבנת הפוליסות הפרטיות וביכולת להשוות ביניהן, יש חסמי מעבר בין פוליסות, שיווק של ביטוחי פרט בחבילות וקביעת תנאי הביטוח מראש לכל חיי...