דורית סלינגר

אי.די.בי פתוח פנתה לברקת לאפשר לה למכור את מניות הסוואפ של כלל ביטוח מחוץ לבורסה

אדוארדו אשלטיין, בעל השליטה באי. די. בי לאחר הוראתו של הממונה על הביטוח לסגור את עסקאות הסוואפ של כלל ביטוח ולאחר שבית המשפט המחוזי מחק את העתירה נגד מתווה מכירת מניות החברה, פנתה אי.די.בי פתוח לממונה למתן הסכמה למכור מניות אלו מחוץ לבורסה. כך עולה מהודעתה של חברת האחזקות בבורסה מיום ה' שחלף. מטרת עסקאות הסוואפ היה לאפשר לאי.די.בי אחזקות למכור את מניות כלל ביטוח, להימנע ממכירת מניות אלו בבורסה. בינתיים חברת האחזקות חיפשה רוכש גורם שלישי למניות אלו בהתאם למתווה שנהגה על ידי הממונה על הביטוח הקודמת, דורית סלינגר....
Pages