דיוידשילד

White Mountains רוכשת את Ark

המבטחת הברמודית White Mountains Insurance Group Ltd, המחזיקה בשליטה משותפת את קבוצת הביטוח DavidShield ו-PassportCard, הודיעה ב-1 באוקטובר השנה על רכישת אחזקות בשיעור של 72% ב-Ark Insurance Holdings Ltd, החברה האם של Ark Syndicate Management Ltd. Ark מנהלת את החיתום של סינדיקט 4020 וסינדיקט 3902 של לוידס (ביטוח וביטוח משנה בתחומי הרכוש, תאונות, בריאות, אנרגיה, ימי וסיכונים פוליטיים). ל-Ark קיבולת בסך של 500 מיליון דולר והיא זקוקה להזרמת הון נוסף כדי להגביר את פעילותה בתנאי השוק המתקשחים. על פי תנאי העסקה, שאמורה להסגר עד חודש ינואר 2021, White Mountains אמורה...