דיסקונט

כלל ביטוח הפכה לבעלת עניין בדיסקונט

כלל ביטוח הפכה להיות בעלת עניין בדיסקונט ותחזיק 5.05% מהמניות, כך דיווח אתמול (א') הבנק לבורסה. נציין כי בחודש יולי האחרון קיבלה החברה היתר מיוחד מבנק ישראל להחזקת אמצעי שליטה בבנקים ובחברות סליקה – עד לשיעור של 7.5%. בשעתו, פרסמה החברה כי קיבלה את ההיתר בשל היותה גוף המנהל השקעות, בעיקרו, עבור הציבור הרחב, מתוך מניעים פיננסיים ולא אסטרטגים. כעת כאמור, היא הופכת לבעלת עניין בבנק, ומצטרפת למוסדיים אחרים שביצעו מהלך דומה בחלק מהבנקים.