דלק קידוחים

דירקטורית חיצונית בחברת דלק מתפטרת עקב פגיעה בכיסוי הביטוחי לנושאי משרה

הקושי בשוק ביטוח הדירקטורים מגיע לדלק אחזקות. הדירקטורית החיצונית יהודית טיטלמן-זיידנברג הודיעה לאחרונה ליו"ר החברה גבי לסט, שהיא תעזוב את תפקידה בעקבות השינויים בפוליסה. על פי הודעת החברה בבורסה היום (ב'), הדירקטורית תעזוב את החברה החל מיום רביעי הקרוב. טיטלמן-זיידנברג כתבה: "הריני להודיעך בזאת על התפטרותי מכהונתי כדירקטורית חיצונית בקבוצת דלק, שתיכנס לתוקף ביום 30.6.2020, וזאת עקב חידוש צפוי של פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בתנאי כיסוי ביטוחי נחותים מפוליסת הביטוח הקיימת של החברה". בשנים האחרונות נרשמת מגמה כלל עולמית של הקשחה בתנאי הפוליסה בשוק ביטוחי הדירקטורים. במסגרת זו נרשמת...