דניאל ישראלי

אגודת האקטוארים תקיים סמינר אתיקה והתנהלות מקצועית בעולם של רווחיות והון

אגודת האקטוארים בישראל תקיים במהלך 2020 סמינר מקצועי בנושא "אתיקה והתנהלות מקצועית בעולם של רווחיות והון" שיתקיים בחסות חברת היועצים מילמן. נמסר כי הסמינר ייערך במסגרת הסמינרים שמקיימת האגודה מדי מספר שנים בנושא Professionalism, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים של האגודות הבינלאומיות למקצוע האקטואריה, וחברותה של האגודה הישראלית בארגון האקטוארים הבינלאומי - IAA. באגודת האקטוארים מציינים שבכנס המתוכנן יינתן דגש לאתיקה ולהתנהלות המקצועית של האקטוארים על רקע מגמות ותהליכים בולטים בשנים האחרונות, בהם: יישום מודל סולבנסי 2, סביבת ריבית נמוכה, כניסה של שיטת החשבונאות החדשה IFRS17, עדכוני טבלאות תמותה, עדכון ריבית ההיוון,...