דניה קרת מאיר

מתי פטור של חברת ביטוח כלפי מבוטח "אשם", יחול גם ביחס למבוטחים ה"תמימים"?

בפסק דין תקדימי דן בית המשפט העליון בדוקטרינת "המבוטח התמים" ותחולתה במשפט הישראלי. בית המשפט העליון קבע מבחנים מפורטים והגדיר מקרים מצומצמים ביותר בהם ניתן יהיה להחיל את הדוקטרינה, לרוב באופן חלקי / סלקטיבי. העליון קיבל את עמדת חברת הביטוח, דחה את שלושת הערעורים בעניינה, והותיר את פסק דינה של השופטת דניה קרת-מאיר מבית המשפט הכלכלי, מחוזי תל אביב, על כנו. רקע כללי: התביעה בבית המשפט המחוזי הוגשה על ידי 37 תובעים אשר השקיעו את חסכונותיהם בבית השקעות, אשר היה בבעלותו ובניהולו של עבריין מורשע בעבירות שונות בתחום שוק ההון....