דפנה קאופמן

אגודת האקטוארים ערכה שדרוג משמעותי במעמדם של אקטוארים שאינם מוסמכים

האסיפה הכללית השנתית של אגודת האקטוארים, שנערכה אתמול (ב'), אישרה שינויים מהותיים בתקנון האגודה. במרכזם של השינויים: העצמת מעמדם וזכויותיהם של אקטוארים שאינם אקטוארים מוסמכים. בשל מגבלות הקורונה, התקיימה האסיפה לראשונה באמצעות אפליקציית זום והשתתפו בה יותר מ-100 אקטוארים. האגודה בישראל מונה כיום כ-400 חברים, מתוכם 166 אקטוארים במעמד "אקטואר מוסמך". טרם השינויים בתקנון האגודה, מעמדם של כל שאר החברים נקבע על פי ארבעה שלבי הכשרה: "עמית מתמחה Associate", "עמית מתמחה", "עמית אקדמאי" ו"עמית לומד". במסגרת השינויים נוספה הכרה חדשה בשלב הכשרה נוסף של אקטוארים - "אנליסט אקטוארי", במקביל לשינוי...