דפנה קוגמן

Marsh ישראל זכתה במכרז של ענבל לביטוח הרכוש של מדינת ישראל

חברת הביטוח הממשלתית ענבל הודיעה כי Marsh ישראל הוא ברוקר הביטוח שזכה במכרז לליווי החברה בבחירת עשרות מבטחי משנה, לביטוח רכושה של מדינת ישראל המוערך בשווי של כ-24 מיליארד דולר. תוקף ההסכם הוא 5 שנים. זהו אחד ממכרזי הביטוח הגדולים במדינה. הצעתה של מארש קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר במכרז, הן במרכיבי האיכות והן במרכיב המחיר. במסגרת ההתקשרות תבנה מארש עבור ענבל את תכנית ביטוח הרכוש בהתאם לדרישותיה ולאחר מכן תפנה למבטחי המשנה הגדולים בעולם על מנת לבצע התמחרות על גובה הפרמיה. כך תגבש ענבל תוכנית כיסוי עם פיזור סיכון...