דפנה קליינר

שכר בכירים 2020 – ביטוח ישיר: המנכ"ל קובי הבר, קיבל שכר בעלות של 3.52 מיליון שקל ב-2020

עלות השכר השנתי של מנכ"ל ביטוח ישיר, קובי הבר, הסתכמה ב-3.52 מיליון שקל ב-2020, כך עולה מהדוח השנתי של החברה שהתפרסם היום (א'). ב-24 בינואר אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות עדכון בתנאי העסקתו כך שיוקצו לו 58,516 אופציות, מכוח תוכניות אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות להמרה ל-58,516 מניות רגילות של החברה. עלות התגמול הכוללת של הבר, ללא האופציות, תופחת לסך של כ-3.4 מיליון שקל ולאחר הקצאת האופציות, עלות התגמול הכוללת תסתכם לסך של כ-3.75 מיליון שקל. ליאור דיטמן, סמנכ"ל החברה, קיבל שכר בעלות של 1.79 מיליון שקל. רז ברטוב,...
מדד פוליסה לשילוב נשים בהנהלות ענף הביטוח והפנסיה: שיעור ממוצע של 40% נשים בתפקידי ניהול בכירים בענף; המובילות בקידום נשים: אלטשולר שחם, AIG ושירביט

מדד פוליסה לשילוב נשים בהנהלות ענף הביטוח והפנסיה: שיעור ממוצע של 40% נשים בתפקידי ניהול בכירים בענף; המובילות בקידום נשים: אלטשולר שחם, AIG ושירביט

מאת מרינה פובולוצקי למרות רוב נשי מובהק בקרב העובדים בענף, נשים עדיין מהוות מיעוט בדרג ההנהלות הבכירות.   40% מקרב בעלי התפקידים הבכירים בענף הביטוח והחיסכון…