דקלה

מיכאל ישיל מסיים את תפקידו בהראל

מיכאל ישיל מסיים את תפקידו בהראל. ישיל החליט על סיום תפקידו כמנכ"ל סוכנות הביטוח דקלה מקבוצת הראל. זאת, בין היתר על רקע הרה ארגון בהראל, שכלל הקמת חטיבת דקלה, תביעות סיעוד, חיים ותאונות אישיות. רה הארגון בחברה הושלם לפני כשבועיים. פעילותה של סוכנות דקלה, בראשה עמד ישיל, נכנסה תחת החטיבה החדשה שהוקמה, שבראשה עומד רועי שקד. טרם מינויו למנכ"ל דקלה במאי 2017, שימש כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי-פרט בהראל, וקודם לכן ניהל את אגף ביטוחי השיניים בחברה. לפני כן שימש כמנכ"ל סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה. באגרת שנשלחה...