האו"ם

הערות לכיסויי ביטוח מחתמים זרים / מאת יעקב קיהל

זה זמן נפתח משק הביטוח בישראל להרשאות מחתמים בחו"ל לכיסויי ביטוח מיוחדים, הנערכים ישירות או באמצעות נציגויות ישראליות מורשות. כיסויים אלה מופנים לסיכונים רגישים ומיוחדים כמו ביטוחי מיזמים רחבי היקף או רב-שנתיים, ביטוחי חבויות מקצועיות לעיסוקים שהמבטחים בישראל אינם מעוניינים בהם או דורשים לביטוחיהם פרמיות והשתתפויות עצמיות גבוהות מאד, ביטוחי חבות המוצר, ביטוחי ביטול אירועים, ביטוחי נאמנות למוסדות פיננסיים, ביטוחי לשון הרע לתקשורת, ביטוחי חברות-בנות של תאגידים ישראליים, וכיוצא באלה. העוסקים גם בחיתום הביטוח וגם בטיפול במסמכי הפוליסות עשויים להיות סוכנים וסוכנויות, ותיקים מאד בעיסוקם או חדשים שזה מקרוב הורשו...