האפוטרופוס הכללי

ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה: אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד קרן מבטחים (הישנה) המנוהלת על ידי עמיתים בטענה כי משנפטר אחד מעמיתיה היא אינה פועלת לאיתור יורשיו וליידע אותם לגבי זכויות המגיעות להם. בתביעה נטען, כי יש מקרים בהם מבטחים כלל לא ידעה על פטירתו של עמית ואינה בודקת, וכשהיא אינה מודעת לפטירת העמית, היא לא תיידע את יורשיו לגבי כספים המגיעים להם. מבטחים היא קרן הפנסיה הוותיקה הגדולה ביותר המנוהלת על ידי עמיתים עם נכסים בסך של יותר ממאה מיליארד שקל. הבקשה הוגשה על ידי עמותת צדק פיננסי שמטרתה לפעול לשיפור המערכת הפיננסית...