הבורסה

האם לוי רחמני מתכוון לקיים אסיפת בעלי מניות עצמאית?

לוי רחמני האם בעל השליטה באיילון, לוי רחמני מתכוון לקיים אסיפת בעלי מניות עצמית? זו השאלה שמטרידה בימים אלה את דירקטוריון איילון ואת סגל הרשות לניירות ערך. בהודעה שפרסמה איילון לבורסה, מעלה החברה תהיות כלפי בעל השליטה לוי רחמני בקשר להודעה על אסיפת בעלי מניות שהוא מתכוון ככל הנראה לקיים ב-28 במאי. זאת, למרות שהחברה הודיעה על כינוס אסיפה מטעם החברה עצמה. בהודעת החברה לבורסה הדגישה החברה: "זימון האסיפה נעשה מכוח סעיף 63 לחוק החברות, קרי מכוח החלטת דירקטוריון החברה, ולא מכוח סעיף 64 לחוק הנ"ל שעניינו כינוס על ידי...