הביטוח הלאומי

תוצאות ביטוח החובה מעידות על משבר הנמשך מתחילת 2016

תפוקת ביטוח חובה בחציון 2018 הגיעה ל-3.06 מיליארד שקל והרווחיות ל-16 מיליון שקל בלבד (2.87 מיליארד שקל ורווח של 93.9 מיליון שקל בחציון 2017). זהו גידול של 6.5% בתפוקה (מאזנית בלבד) מלווה בירידה ברווחיות של 83%. התחום מהווה כ-24.5% מתפוקת האלמנטרי (3.06 מתוך 12.44 מיליארד שקל) ותרומתו לרווחיות מזערית - רק 2.9% (16 מתוך 515.4 מיליון שקל). אם ננטרל את העיוות בגין הקדמות ביטוח שהיו ב-2017 (תפוקת הקולקטיבים שהוקדמה ל-2016) התפוקה לא גדלה. באשר לפרמיה הממוצעת, הפרמיה בעבור חברות הביטוח עלתה ב-2017 (בממוצע) בעקבות התאמת התעריף לממצאי וינוגרד. מנגד, עבור...