הבנק העולמי

רשות שוק ההון תספק הקלות לחברות ביטוח שישקיעו בחברות אינשורטק

רשות שוק ההון פרסמה נייר היוועצות במסגרתו תבקש לבחון הקלות להשקעה של חברות ביטוח במיזמי אינשורטק. ההקלה נעשית בעקבות המאמץ של הרשות לעידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בקרב הגופים המפוקחים, קידום התחרות והגברת הנגישות והשקיפות לשירותים פיננסיים. נייר ההיוועצות ינסה לאתר חסמים המקשים על השקעה של חברות ביטוח ביוזמות אינשורטק ובהשקעה של החברות בפיתוח תשתיות אינשורטק. הרשות אף תבדוק האם הקלות אפשרויות במשטר כושר פירעון סולבנסי 2 והקלה בתקנות ההשקעה יסייעו להגדיל את ההשקעה ופיתוח תעשיית האינשורטק הישראלית. הרשות תבחן האם ההקלה תביא לעידוד הטמעת פיתוחים חדשניים בתעשיית הביטוח הישראלית לשם...