הוועדה הפנסיונית

האוצר מפסיק את הסובסידיה לפנסיה: יש להפנות את הכספים שיתפנו להשקעה בתשתיות, בפרויקטים לאומיים ‏ומיזמים טכנולוגיים בישראל / מאת אייל פז

האוצר מפסיק את הסובסידיה לפנסיה: יש להפנות את הכספים שיתפנו להשקעה בתשתיות, בפרויקטים לאומיים ‏ומיזמים טכנולוגיים בישראל / מאת אייל פז

שנים שגורמים לא מעטים במסדרונות האוצר, ולא רק שם, משחרים למותן ‏של אגרות החוב המיועדות, והנה נפל דבר בישראל. השבוע למדנו בפרסומים ‏בכלי התקשורת שאכן…