החשב הכללי

מכרזי ביטוח ברשויות המקומיות / מאת יעקב קיהל

לאחרונה הוכרעה מחלוקת בין הפניקס וסוכנות ביטוח המייצגת אותה לבין איילון בעניין חידוש ביטוחי עיריית חיפה על פי הפוליסות שחלפה תקופתן, מבלי שוועדת המכרזים בחרה בהצעת מבטח אחר (הפניקס) במכרז שהוגש (פוליסה, גיליון 2705  מה-12 במאי). סוגיית מכרזי הרשויות המקומיות, בהקשרים שונים (מיעוט מציעים, מו"מ ממוקד, המלצות) הופנתה לעיוני כבר בשנת 2014 על ידי יחידה ממשלתית שהייתה קשורה עמי למתן שירותי יעוץ, ולהלן תשובתי בנושאי הפנייה, כלשונה: כבמכרזים אחרים במשק הביטוח, לרבות מכרזי גופי ממשל (כמו: מכרז החשב הכללי בביטוח רכב עובדי מדינה, מו"מ רשות הספורט לביטוח ספורט מוטורי, מכרזי...