החשכ"ל

מכרז הביטוח של רכבי עיריית תל אביב יוצא לדרך

מכרז הביטוח של רכבי עיריית תל אביב יפו יוצא לדרך. המכרז מבוסס על מכרז החשכ"ל, בכל הקשור לתעריפים, אקססים וכיו"ב. חברות הביטוח יתבססו על תעריף החשכ"ל ויתחרו בגובה ההנחה או הייקור של התעריף. היקף הפרמיה המוערך הוא 15-16 מיליון שקל. במכרז כלולים כ-6,000 רכבים מבוטחים על פי הפירוט הבא: כ-4,200 כלי רכב במסגרת הקולקטיב, שהעירייה משלמת את הפרמיה בגינם, כ-200 כלי רכב נלווים המשלמים באופן עצמאי וכ-2,000 כלי רכב בביטוח חיצוני אופציונלי (רכבים של עובדי עירייה הזכאים להחזר הוצאות רכב, שרשאים להצטרף לקולקטיב). תקופת המכרז הוארכה לשנתיים, בעקבות החלטת החשכ"ל...