היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה והכשרה הגישו בקשות לדיון נוסף בעליון בעקבות פס"ד פיקאלי

היועץ המשפטי לממשלה והכשרה הגישו בקשות לדיון נוסף בבית המשפט העליון בעקבות פס"ד פיקאלי. זאת בעקבות פסיקתו התקדימית והמהפכנית של העליון, שקבע כי אי עמידה במגבלת הגיל בביטוח רכב אינה שוללת את תגמולי הביטוח אלא רק מפחיתה אותם. בפסק הדין קבעו שופטי הרוב פרופ' עופר גרוסקופף ודפנה ברק ארז כי יש לקבל את טענת המבוטח ולהפחית את תגמולי הביטוח, בהתאם להלכת סלוצקי. לשיטתם, שינוי בגיל הנהג מוביל להחמרת הסיכון ולתחולת סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח, וכי כל עוד אין מדובר בכוונת מרמה – יש לשלם תגמולי ביטוח מופחתים. מנגד, השופט...
Pages
  • 1
  • 2