היועץ המשפטי לממשלה

איגוד חברות הביטוח שוקל להצטרף להליך המשפטי שקבע כי אי עמידה במגבלת הגיל אינה שוללת תגמולי ביטוח

חברות הביטוח, באמצעות איגוד חברות הביטוח, שוקלות להצטרף להכשרה בהליך המשפטי בו קבע בית המשפט העליון לפני כשבועיים כי אי עמידה במגבלת הגיל אינה שוללת תגמולי ביטוח. בפסק הדין המהפכני שניתן, קיבל העליון את עמדת עורכי הדין שייצגו את המבוטח – עוה"ד ג'ון גבע ושלומי הדר ממשרד ג'ון גבע, הדר ופסק כי ברכב שהיה נהוג על ידי נהג שלא עמד במגבלת הפוליסה לא יישללו לחלוטין תגמולי הביטוח, אלא הם יופחתו באופן יחסי לסיכון – על פי הלכת סלוצקי. אתמול אישר העליון שתי בקשות למתן ארכה להגשת בקשה לדיון נוסף. בקשה...
זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

בבית המשפט העליון נדונה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מרי פינצב ("המבקשת", "המערערת") על ידי אורי לונטר כנגד מגדל…
Pages
  • 1
  • 2