הכשרה GO

קיפאון בגידול בתפוקה וזינוק ברווחיות הנובע בעיקר מרווחי שוק ההון

תוצאות רבעון ראשון 2019 מצביעות על קיפאון בגידול בתפוקה וזינוק ברווחיות הנובע בעיקר מרווחי שוק ההון. התפוקה ברבעון הראשון הגיעה לכדי 7.499 מיליארד שקל ולעומת 7.460 מיליארד שקל ברבעון מקביל אשתקד - גידול של 0.5% בלבד, המסביר היטב כמה תופעות מעניינות הנובעות מהשוק המאוד תחרותי. אין ספק שהגידול הזעום לא נותן מענה לשיעור הצמיחה במשק. התחום הגדול ביותר (רכב רכוש), שהיה התחום הצומח ביותר בשנים האחרונות, הן בשל הגידול במצבת כלי הרכב והן עקב עלייה בשיעור הפרמיה הממוצעת, מציג לראשונה זה זמן רב ירידה של כ-70 מיליון שקל ברבעון. הירידה...