הכשרה

המחוזי בחיפה בפסיקה תקדימית: אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי

פסיקה תקדימית של השופט כמאל סעב מבית המשפט המחוזי בחיפה נכנסת לנעלי המדינה, וקובעת כי אופניים חשמליים מהווים כלי רכב מנועי. השופט קורא למחוקק לזרז את הליך הטיפול בסוגיה ולהסדיר את התחום. ברשות שוק ההון לומדים את הפסיקה, כך נמסר לפוליסה. משמעות הפסיקה היא כי אם אופניים חשמליים מוגדרים כרכב מנועי, הרי אדם ש"נהג" באופניים חשמליים ונפגע ממכונית עלול להיחשב כמי שאינו זכאי לפיצוי לפי סעיף 7(5) לחוק הפיצויים, משום שהוא נהג ברכב מנועי ללא ביטוח חובה. זאת, על אף שכפי הנראה אין לו אפשרות לבטח את האופניים החשמליים בביטוח...
Pages