הכשרה

הכשרה קיבלה אישור להנפקת פוליסות חוק מכר

[caption id="attachment_73962" align="alignleft" width="300"]  איריס חסקי קרדיט צילום אבישי פינקלשטיין[/caption] הכשרה קיבלה את אישורה של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון להפקת פוליסות חוק מכר, ומימון לליווי לפרוייקטי נדל"ן. זאת במסגרת הטמעת אסטרטגיית הרווחיות העסקית שמוביל המנכ"ל שמעון מירון. כעת החברה תוכל להעניק מעטפת פיננסית מלאה ליזמי נדל"ן, שתכלול הפקת פוליסות חוק מכר, מסגרות אשראי לבניה, כולל השלמות הון עצמי, וכל יתר שירותי המימון הנדרשים ליזמים במסגרת ליווי בניה. הכשרה, שלאחרונה הודיעה על כניסתה לתחום הליווי הפיננסי ופוליסות המכר, תוכל לספק מעטפת מימונית לפרויקטי נדל"ן באופן עצמאי ובמקביל תמשיך להקים מערך...
Pages