הכשרה

ביטוח חבויות – התחום היחיד שתרומתו לרווחיות שלילית / מאת חגי שפירא

ביטוח חבויות הינו הקטן ביותר מבין ארבעת תחומי הפעילות ותפוקתו ברבעון הנסקר הגיעה לכדי 1.165 מיליארד שקל (1.098 מיליארד שקל ברבעון מקביל) - גידול של 6.1% המתבטא בכ-67 מיליון שקל. התחום מהווה 15.5% מתפוקת האלמנטרי ברבעון (1.165 מתוך 7.499 מיליארד שקל). תפוקת החבויות עלתה אמנם מעבר לשיעור הצמיחה, אך היא עדיין בחוסר משמעותי אל מול הרצוי ובהתייחס לתוצאות החיתומיות לאורך זמן (בעיקר בחבות מעבידים וצד ג'). מדובר אכן על גידול מסוים בפרמיות הממוצעות אך מתברר שהוא אינו מספיק לצורך איזון או רווח בתוצאות המאזניות של התחום. באשר לרווחיות, התחום הינו...
Pages