הכשרה

רכוש אחר ואחרים – מגמת גידול של המבטחים הישירים בביטוחי הדירות / מאת חגי שפירא

תחום רכוש ואחרים כולל את כל הפוליסות והכיסויים שאינן רכב (חובה ורכוש) או חבויות. התחום מורכב מפוליסות כיסויים רבים, אך העיקריים והמהווים כ-91% מהתפוקה (וכן בהשפעתם על הרווחיות) כוללים את: בתי העסק / אובדן רכוש (44%), דירות כולל משכנתאות (38%) והנדסי (9.5%). שאר הפוליסות / כיסויים כוללים ביטוח מטענים בהעברה, ביטוח ימי ותאונות אישיות ואפילו נסיעות לחו"ל (חברות שלא מדווחות במגזר בריאות). ברבעון הנסקר תפוקת התחום הגיעה לכדי 1.546 מיליארד שקל, המהווים 20.6% מתפוקת האלמנטרי (7.499 מיליארד). התפוקה דומה לאשתקד (1.519 מיליארד שקל) - גידול של 1.8% (כ-27 מיליון שקל)...
Pages