הכשרה

הפניקס שילמה את השיעור הגבוה ביותר של עמלות מהפרמיה בביטוח כללי, כלל ביטוח  בבריאות והכשרה בביטוח חייים

הפניקס היא החברה ששילמה את השיעור הגבוה ביותר בעמלות לסוכני הביטוח בביטוח כללי. כך עולה מהדוח השנתי של הממונה על הביטוח לשנת 2019. הפניקס שילמה עמלה בשיעור של 15.06% מהפרמיה, שמהווה בסך הכול 15.79% מהעמלות ששולמו בענף. שומרה שילמה 14.93% מהפרמיה לסוכנים, שהיוו 5% מהפרמיות ששולמו ב-2019. הראל שילמה עמלה בשיעור של  12.3% מהפרמיה, אך בעקבות היקף עסקיה, תשלומיה מהווים 15.84% מסך העמלות בענף (המקום הראשון מבין החברות). הדוח השנתי של הרשות ל-2019 חושף בפעם הראשונה נתונים על שיעור העמלה הממוצע בתחום ביטוחי הבריאות. כלל ביטוח, כך עולה מהדוח, הינה...