הלכת פיקאלי

איגוד חברות הביטוח מבקש להצטרף כידיד בית המשפט לדיון הנוסף שיקיים העליון בהלכת פיקאלי

איגוד חברות הביטוח מבקש להצטרף כידיד בית המשפט לדיון הנוסף שיקיים בית המשפט העליון בהלכת פיקאלי. הדיון נקבע ל-16 ביוני. בהלכת פיקאלי נקבע כי במקרה של נהג שלא עמד במגבלת הגיל – חברת הביטוח אינה יכולה לשלול לחלוטין את תגמולי הביטוח, ועליה לשלם תגמולים מופחתים. בבקשה שהוגשה היום (יום א') נכתב, כי דעת הרוב בפסק הדין החילה את הסדר החמרת הסיכון על מקרה לגביו הסכימו הצדדים כי אינו מכוסה בפוליסה, משום שהסיכון המוגבר לא תומחר בפרמיה. עוד נאמר בבקשה, כי "מוקד הדיון הינו בשאלה האם מקרה ביטוח הנגרם מנהיגתו של...