הלל דמלין

אגודת האקטוארים מתריעה: הפסדים למבטחי המשנה בעידן הקורונה עשויים לגרום להם לצמצם פעילות בישראל

מוצרי ביטוח חיים וא.כ.ע. עשויים לעבור תהפוכות בתקופה הקרובה כתוצאה משינויים במדיניות העסקית של מבטחי משנה ודרישות החיתום שלהם – כך מתריעים בכירי אגודת האקטוארים. החשש שמעלים בכירי האגודה הוא שמבטחי משנה יצמצמו את הפעילות שלהם בישראל בתחומי ביטוח החיים כתוצאה מהפסדים בתחום זה, כפי שקרה בביטוח הסיעודי. זאת, במסגרת ממצאי ועדת הקורונה שהקימה האגודה, בראשה עומדת האקטוארית מלי מרגליות.  עם הצוות שבחן את סוגיות ביטוחי החיים ואובדן כושר העבודה נמנו חבר האגודה ד"ר יניב זקס והאקטוארים הלל דמלין, רמי כשריאל ואורי שמר. חבר האגודה פרופ' יאיר באב"ד ליווה אקדמית...