המוסד לביטוח לאומי

רשות שוק ההון משפרת את מנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה

נוכח המצב המשפטי הקיים, כדי לא לשלם לשווא קצבאות, קרנות הפנסיה מקבלות מידע מרשות האוכלוסין על אודות מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, אך לא לגבי כאלו שעזבו את הארץ ונפטרו מחוצה לה. כך, תשלום קצבה למי שאינו זכאי מבוצע על חשבון יתר העמיתים בקרן ופוגע למעשה במנגנון הערבות ההדדית בקרן הפנסיה. לנוכח הדברים האלה, פרסמה השבוע רשות שוק ההון טיוטת חוזר, אשר קובעת את חובתן של קרנות הפנסיה לפנות לרשות האוכלוסין כדי לברר לגבי מקבלי קצבאות שעזבו את הארץ ונפטרו מחוצה לה, וכן לקבוע הוראות לגבי אופן הפנייה של קרנות הפנסיה...
Pages
  • 1
  • 2