המועצה הלאומית לכלכלה

המחזור הראשון של "מובילים פיננסיים" יוצא לדרך

התוכנית לפיתוח עתודה של מנהלי רגולציה – "מובילים פיננסיים" תצא בחודש יוני הקרוב לדרך. התוכנית מיועדת לגורמי מקצוע מצטיינים בדרג ביניים ומעלה מהמגזר הציבורי, בעלי השפעה על עיצוב ויישום הרגולציה של המערכת הפיננסית בישראל. ברשות שוק ההון מציינים כי "'מובילים פיננסיים' תבקש לגדל דור חדש של רגולטורים שיכולו לטייב את תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בישראל שעומד על שווי של כ-5.3 טריליון שקלים. הרגולטורים יוכלו לסייע להקצאה יעילה יותר של מקורות במשק, לשפר את הצמיחה הכלכלית והפריון ותקטין את הסיכון המערכתי". הגופים והיחידות הפיננסיות השותפים לתכנית הם בנק ישראל, המועצה...