הממונה על הביטוח

ח"כ מירב כהן מגבשת הצעת חוק שתביא לפתרון לקונה בתיקון 190

ח"כ מירב כהן (כחול לבן) מגבשת הצעת חוק שתביא לפתרון לקונה בתיקון 190, כך נודע לפוליסה. מדובר בחוסר התייחסות בחוק למקרה בו נפדית קופת הגמל על ידי בן הזוג של העמית והוא נאלץ לשלם מס בשיעור של 30% בעת פדיון הקופה. בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמטרתו העיקרית הייתה להגדיל את האטרקטיביות של החיסכון באמצעות קופות הגמל. התיקון נעשה כדי לעודד אזרחים, במיוחד גמלאים, להפקיד כספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל ולאפשר להם למשוך את החיסכון בכל עת בדרך של היוון קצבה מוכרת. המס בעת המשיכה יחול...
Pages