הממונה על הפיקוח

אלו המהלכים הרגולטוריים שעשו את 2019

שנת 2019 הייתה שנה רוויית שינויים והחלטות בתחום הרגולציה, שהונהגו על ידי רשות שוק ההון תחת הנהגתו של הממונה על הפיקוח ד"ר משה ברקת. השינוי הדרמטי ביותר היה ככל הנראה הרפורמה שעיקרה היה הוזלה של כ-30% בתעריפי הריסקים, כאשר בצעד משלים הרשות קבעה מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק, על מנת לאפשר את ההוזלה. לשכת סוכני הביטוח נאבקה בהחלטה לייצר החזר עמלות, והגיעה למתווה של מסלולי החזר עמלות שונים, בהתאם ליכולת שימור פוליסות של הסוכן. מה עוד קרה השנה במישור הרגולציה? להלן האירועים המרכזיים: אפריל: רשות שוק ההון...