המפקחת על הביטוח

ייצוגית נגד קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי בטענה לגביית הוצאות לניהול השקעות

בקשה לייצוגית נוספת בתחום גביית הוצאות לניהול השקעות הוגשה ביום ד' שחלף (ה-3 ביולי) והפעם נגד הלמן אלדובי. עד כה השנה הוגשו ייצוגיות בנושא זה נגד הפניקס, הראל, בעוד ב-2017 הוגשו נגד שלל חברות ביטוח נוספות. על פי כתב התביעה, הלמן אלדובי גמל ופנסיה גבתה מהעמיתים בקרן הפנסיה הלמן אלדובי הוצאות לניהול השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה. זאת, בניגוד לתקנון הקופה בנוסחו עד לחודש מאי 2017, המועד שבו שונה תקנון הקרן כך שיכלול את ההוראה הספציפית לגביית הוצאות ישירות לניהול השקעות. לתובע טענות משפטיות המתייחסות להפרת הסכם (תקנון הקרן),...
שוק ללא ממונה

שוק ללא ממונה

ענף הביטוח עדיין לא החליט האם סיום כהונתה של המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר הוא בשורה טובה או רעה. האופטימיים סבורים כי רע יותר…
Pages