המפקחת על הביטוח

ייצוגית נוספת על גביית הוצאות ניהול השקעות בביטוחי מנהלים – הפעם נגד הראל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא גביית הוצאות ניהול השקעות בפוליסות ביטוחי המנהלים הוגשה נגד הראל בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. כך פרסמה החברה היום בבורסה. על פי הבקשה, הראל גובה ממבוטחים בפוליסות ביטוחי מנהלים תשלום בגין רכיב הוצאות ניהול השקעות, אשר גבייתו מותרת על פי דין, ללא הסכמה חוזית בתנאי הפוליסה המתירה לה לגבותו. התובע מעריך את הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג בכ-365 מיליון שקל. גל הייצוגיות נגד חברות הביטוח בנושא הוצאות לניהול השקעות נולד בעקבות מהלך כפול שהובילה המפקחת על הביטוח הקודמת דורית...
שוק ללא ממונה

שוק ללא ממונה

ענף הביטוח עדיין לא החליט האם סיום כהונתה של המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר הוא בשורה טובה או רעה. האופטימיים סבורים כי רע יותר…
Pages