המפקחת על הביטוח

פאניקה סיעודית / מאת ד"ר אודי פרישמן

הודעת חברות הביטוח על הפסקת השיווק של ביטוחי סיעודי לא מפתיעה כלל וכלל. מאחורי הקלעים של ההודעה נמצאת בעצם הודעה של מבטח המשנה סקור, שהודיע זה מכבר על יציאתו מישראל, ואם נחבר להודעה זו את העובדה שסקור הייתה מבטח משנה מוביל ועיקרי בתחום הסיעוד, הרי שזה משלים במעט את התמונה הגדולה. ביטוח סיעודי כפי שהוא משווק בישראל הוא ביטוח בעייתי מאוד וכבר כתבתי על נושא זה לא פעם ולא פעמיים. אחד העקרונות המנחים את תחום הביטוח הוא מקרה ביטוח חד ערכי. ככל שמקרה הביטוח יהיה יותר חד ערכי, יותר ברור...
שוק ללא ממונה

שוק ללא ממונה

ענף הביטוח עדיין לא החליט האם סיום כהונתה של המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר הוא בשורה טובה או רעה. האופטימיים סבורים כי רע יותר…
Pages