המפקח על הביטוח

החיפזון מן השטן / מאת דרור אבי יצחק

רבנו אשר (ה-רא"ש) פסק ש"אין לרוץ ברשות הרבים ואפילו ברגליו שיכול לעמוד כשירצה, כל שכן הרוכב על סוס שאין לו לרוץ במקום שבני אדם רוכבין, שמא לא יוכל לעמוד כשירצה ונמצא שפושע הוא ומזיק, ועליו לשלם כל מה שישומו בית דין". מילים כדורבנות. תמצות מוצלח של הכלל הזה נולד אצל בני עם אחר שקבעו "החיפזון מן השטן". במאה הקודמת (לא מזמן) הייתה כתובת בולטת על קיר מבנה בכניסה הצפונית לרחובות ועליה הגרסה המודרנית לדעה זו: "מוטב לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע". משפט חשוב, אפשר לומר - שימושי. בפרפראזה על...