המפקח על הביטוח

הרחבת פוליסת המחלות קשות – באמת נחוץ או עבודה בעיניים?

מאת ד"ר אודי פרישמן פוליסת מחלות קשות היא אחת הפוליסות החשובות המשווקות בשוק ביטוחי הבריאות בישראל. הפוליסה המכסה תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות היא הפוליסה החשובה ביותר בסל הביטחון הבריאותי של אזרחי ישראל והשנייה, אך אחריה יכולה בהחלט לעמוד הפוליסה למחלות קשות ובלבד שמדובר בפוליסה טובה. הפוליסה מכסה שלושה אירועים עיקריים המהווים כ-80% מכלל מקרי הביטוח והם: סרטן, אירוע מוחי והתקף לב. כל השאר הם מקרים נדירים, חלקם יותר וחלקם פחות. בשנים האחרונות פעלו חברות הביטוח, לא מעט בסיוע של המפקח על הביטוח, בצמצום הזכאות בקרות אחת מהמחלות השכיחות. בהתקף...