המפקח על הביטוח

בית משפט השלום: המבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח על פי הגדרה עדכנית אם לא שדרג את הפוליסה כפי שהוצע לו

מבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח על פי הגדרה עדכנית – אם לא שדרג את הפוליסה כפי שהוצע לו. כך פסק בית המשפט השלום בתל אביב (השופט ישי קורן, סגן הנשיא), בתביעה שהגיש מבוטח של איילון נגד החברה. מדובר במבוטח שרכש בשנת 2000 פוליסת ביטוח חיים הכוללת נספח לביטוח מחלות קשות. ב-2018 עבר התקף לב, ובמסגרת הטיפול בו הוא צונתר. האירוע תואר על פי מומחה מטעם התובע כך: "אירוע העונה להגדרה של אוטם שריר הלב והתאפיין בכאבי חזה, ובהמשך עלייה של טרופונין עד לרמת שיא של 2.976 ננוגרם למ"ל. בצנתור...