המפקח על הביטוח

העשור המופלא: קרנות הפנסיה רשמו תשואה שנתית של כ-6.6% בין השנים 2010 ל-2019

תשואות קרנות הפנסיה בעשור האחרון עמדו על 6.58%, כך עולה מבדיקת פוליסה. פוליסות ביטוח המנהלים באותו עשור הניבו תשואה ממוצעת של 6.1%. התשואה הממוצעת הגבוהה בוצעה לאחר שאת שנת 2019 סיימו קרנות הפנסיה וביטוח המנהלים בתשואה של 11.87% ו-11.96% - התשואה הגבוהה ביותר שנרשמה בעשור האחרון. האם הגיעה העת לשנות את ההנחות לגבי תשואות קרנות הפנסיה והביטוח? הנתונים המוזכרים ושאר הנתונים (ראה טבלה) כוללים את כל הקרנות (מנייתיות, אג"חיות, כלליות וכו') ואת הפוליסות המשתתפות לפני 2004 ואחרי 2004. חשוב מכך, הנתונים סותרים או לכל הפחות מערערים את ההנחה לגבי התשואה...
Pages