המשרד לביטחון פנים

האם להפרת התנאת מיגון בפוליסה לגבי סיכון פלוני יש משמעות חוזית גם לסיכון אלמוני? / מאת יעקב קיהל

[caption id="attachment_55010" align="alignright" width="162"] מאת יעקב קיהל[/caption] נתבקשתי לחוות דעתי כמי ששימש ככותב ומאגד את מערכי השיעור של המכללה לביטוח שליד איגוד חברות הביטוח, מחבר ספרי יסוד המשמשים לעת מצוא כמקראות פרשנות בערכאות ובבתי אולפנה, בתחומי הביטוח הכללי, ומסייע לרשות ההון, ביטוח וחיסכון בניסוח פוליסות. הסוגיה הנדונה הייתה לגבי אופי הכיסוי הביטוחי והתנאותיו, כאשר לא התמלאו התנאות הפוליסה במקרה חדירה נפשעת לחצרי המבוטח, שבמהלכה הוצתו החצרים ותכולתם. השאלה הייתה, האם בדין דחתה המבטחת את תביעת המבוטחת בגין נזק שלדעת חוקרי ההצתה התאפשר בשל אי הפעלת אמצעי שנדרש בפוליסה (מערכת אזעקה)...